Adresář

Denní stacionář Domovinka

Tel.: 736 509 438, 583 414 622
Leštinská 907/16, Zábřeh, 789 01
Vedoucí služby: Mgr. Daniela Chrobáková, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

Fakultativní činnosti

 • snídaně, svačina (suroviny na přípravu),
 • nápoje (káva, čaj, minerálka),
 • zajištění snídaně/svačiny (nákup, příprava stravy, výdej stravy - donesení stravy/nápoje, nalití nápoje, úklid po jídle, režijní náklady),
 • doprava služebním vozidlem (zajištění dopravy do a ze stacionáře dle interních pravidel stacionáře),
 • doprava na akce (zajištění dopravy na výstavy, společenské akce, výlety, apod. - poskytována dle interních pravidel stacionáře),
 • individuální přeprava (zajištění přepravy klienta k lékaři, na úřad, apod. - poskytována dle interních pravidel stacionáře),
 • čas nezbytný k zajištění dopravy (čas, kdy se pracovník při zprostředkování kontaktu se společenských prostředím či zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, věnuje řízení motorového vozidla).

 

 

Úhrada za poskytované služby

 • Denní stacionář poskytuje základní a fakultativní činnosti (viz výše). Poskytování těchto činností je zpoplatněno v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Kompletní přehled nabízených činností

 • Kompletní přehled nabízených činností naleznete v přiloženém Ceníku úhrad.

Pro zájemce/žadatele o službu

 • Informace o zařízení Vám rádi poskytneme osobně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
 • V případě zájmu o prohlídku zařízení nás, prosím, předem kontaktujte.
 • Více informací naleznete v dokumentu „Průvodce službou pro zájemce/žadatele a rodinné příslušníky“.

 

 

Organizace

Seznam lidí