Adresář

Denní služby seniorům v zařízení poskytovatele

Tel.: 734 435 386, 603 163 397
Zálešná I/3222, Zlín, 760 01
Vedoucí služby: Bc. Michaela BLAHOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

doprava uživatelů vozem poskytovatele do ze zařízení – určeno uživatelům služby ve dnech jejich pobytu v centru denních služeb

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Zlín

Vytváří podmínky k tomu, aby uživatelé  mohli prožívat důstojné stáří v maximální sociální interakci se svým okolím a současně je směruje ke zvýšení jejich sociokulturní úrovně. Velký důraz je kladen na posilování vlastní samostatnosti uživatelů a jejich motivace k vlastní iniciativě při realizaci denních programů.

Od (pra)rodičů Vás dělí hodiny cesty a Vy nevíte, jak se jim právě daří? Jste jim nablízku,
ale jste ze všeho, co je na Vašich bedrech, už unaveni? Nebo Vás osobně opouští samostatnost?
V centru najdete péči i společnost. Motto: „Není dobré, aby člověk byl sám.“

Časový rozsah poskytování služby v centru pro seniory

 • služba v zařízení poskytovatele, tzv. ambulantní služba
  • 07:00 - 15:00 hodin, pracovní pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
  • 07:00 - 17:00 hodin, pracovní středa

Ke stažení

Služba, realizovaná od roku 2006, naplňuje své poslání a cíle

 • reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové zdravotní a sociální situace v životě seniorů, obyvatel Zlína a okolí, kteří nemohou zůstat sami ve své domácnosti
 • zajišťuje bezpečné a odborné služby uživatelům
 • realizuje představy uživatele o náplni (průběhu) jeho pobytu v centru denních služeb
 • iniciuje a motivuje v rámci možností uživatele služby k samostatnosti
 • aktivizuje schopnosti uživatelů
 • umožňuje seniorům trávit část dne ve společnosti vrstevníků
 • respektuje soukromí uživatelů
 • dodržuje práva uživatelů
 • předkládá uživatelům duchovní podporu
 • nabízí důstojné prostředí
 • pomáhá rodinám, které pečují o své blízké seniory
 • poskytuje péči dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory, foto archiv 2022Domovinka - centrum denních služeb pro seniory, foto archiv 2017Domovinka - centrum denních služeb pro seniory, foto archiv 2016Domovinka - centrum denních služeb pro seniory, foto archiv 2019Domovinka - centrum denních služeb pro seniory, foto archiv 2021

Patronkou služby je svatá Ludmila

"Ludmila byla moudrá, chápající, předávala s láskou své zkušenosti."
Michaela Blahová (vedoucí služby XI.2013 - XI.2016; XI.2020 - doposud)

Střípky z činnosti Domovinky - centra denních služeb pro seniory

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory ve fotografii

Odkazy

Finanční podpora 2023

logo_Zlínský kraj.220501logo_statutární město Zlín

Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023, statutární město Zlín a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800. 

Organizace

Seznam lidí

Bc. Michaela BLAHOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu
Bc. Petra TIRPÁK SKŘIVÁNKOVÁ - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu