Adresář

Darovaný domov v Zimbabwe

Tel.: 731 680 448
Kanovnická 404/18, České Budějovice, 370 01
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Dětský domov Mary Ward v zimbabwském Kwekwe je domovem 70 opuštěných dětí a sirotků. Domov zřídily a dodnes vedou řádové sestry Congregatio Jesu, o děti se starají s pomocí „maminek“, které do domova docházejí. Za peníze, které sestry získávají také od českých dárců, se snaží pořídit pro děti to nejnutnější – jídlo, oblečení, školné a pomůcky do školy. Přes problémy, s nimiž se obyvatelé zimbabwského dětského domova Mary Ward potýkají, vyzařuje z dětí i sester radost a optimismus.

Seznam lidí

Radka Fraňková - koordinátorka projektu Darovaný domov v Zimbabwe