Adresář

Chráněné bydlení sv. Michaela

Tel.: 737 949 440
Kosmákova 46a, Brno, 615 00
Vedoucí služby: Bc. Petr Čevelík - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta
Fakultativní služby: NE

Chráněné bydlení sv. Michaela je pobytová sociální služba zřízená Oblastní charitou Brno. Usilujeme o vytvoření podmínek k důstojnému životu lidí s mentálním postižením a autismem a o maximální míru jejich začlenění do společnosti v městě Brně. Podpora individuálních potřeb uživatelů vede k umožnění běžného způsobu života s ohledem na stupeň postižení.

Seznam lidí

Bc. Jana Ondráčková, MBA - koordinátorka
Bc. Marie Tušarová - sociální pracovnice
Radomíra Hloužková - účetní
Bc. Petr Čevelík - vedoucí