Adresář

Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné

Tel.: 553 770 124, 739 002 710
Kylešovská 10, Opava, 746 01
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Víchová - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta
Fakultativní služby:

dovoz stravy

doprava osoby autem

Středisko poskytuje službu chráněného bydlení dospělým lidem psychicky nemocným formou tréninku dovedností na dobu určitou. Nabízí alternativní možnosti uplatnění ve společnosti podle jejich individuálních schopností. Snaží se posunout rámec možností duševně nemocných lidí o něco dál, než jsou schopny psychiatrické léčebny. Zařízení je členem Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné v ČR a České asociace pro psychické zdraví.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Kateřina Víchová - vedoucí a sociální pracovník