Adresář

Charitní záchranná síť

Tel.: 733 160 892
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Kincová Křížková - koordinátorka Charitní záchranné sítě
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytnutí materiální pomoci
Fakultativní služby: NE

KONTAKT

Koordinátorka Charitní záchranné sítě: 
Mgr. Jana Kincová Křížková
e-mail: YaMCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Pobočka Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou
mob.: 733 160 892

Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 733 160 892

Pobočka Velké Meziříčí
Hornoměstská 366/41, Velké Meziříčí
mob.: 733 160 892

Poslání 

Posláním Charitní záchranné sítě Oblastní charity Ždár na Sázavou je poskytovat pomoc a podporu lidem nouzi na území, kde působí OCH ZR, prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou jsou osoby v nouzi na území OCH ZR, které vypadávají ze systému podpory a pomoci institucí a dalších služeb, nebo je tato pomoc nedostatečná. Jedná se o osoby, které se na CHZS samy obrátí, jsou doporučeny jinými institucemi nebo službami, případně jsou vyhledány pracovníky CHZS.

Co vám nabízíme?

 • Potravinová a materiální pomoc včetně úvěrové jízdenky
 • Informace
 • Zprostředkování dalších služeb a kontaktů na instituce včetně doprovodu
 • Mimořádná pomoc pro překonání nenadálé finanční tísně
 • Duchovní podpora

Co je cílem naší služby?

 • Účelně řešit okamžitou nouzi osob
 • Zprostředkovat pomoc dalších institucí a služeb
 • Zajistit dlouhodobou podporu pro ty, kteří jinde pomoc nezískají

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Respekt k člověku, jeho situaci a jeho rozhodnutí o řešení této situace
 • Mlčenlivost
 • Účelnost pomoci

Kdy vám službu poskytneme?

VÝDEJ MATERIÁLNÍ POMOCI
Středa 10.00–15.30 hod.

KONTAKT PRO VEŘEJNOST
Pondělí - pátek 8.00–14.00 hod.
Nutný telefonický či emailový kontakt předem

Seznam lidí

Mgr. Jana Kincová Křížková - koordinátorka Charitní záchranné sítě
Mgr. Eva Pospíšilová - pracovnice Charitní záchranné sítě