Adresář

Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace

Tel.: 731 534 061
Erbenova 486/48, Ostrava-Vítkovice, 703 00
Vedoucí služby: Bc. Eliška Horňáková - vedoucí střediska
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Ing. Jana Gavlasová, DiS. - sociální pracovník
Bc. Monika Marančáková - sociální pracovník
Bc. Eliška Horňáková - vedoucí střediska