Adresář

Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba

Tel.: 599 508 505, 733 676 601
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, 700 30
Vedoucí služby: Bc. Dagmar Máchová - vedoucí střediska
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné

Organizace

Seznam lidí

Bc. Dagmar Máchová - vedoucí střediska
Mgr. Monika Kunčická - vrchní sestra