Adresář

Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence

Tel.: 603 408 652, 737 558 112
Hrabyně 201, Hrabyně, 747 67
Vedoucí služby: Bc. Šárka Tichá, DiS. - vedoucí střediska
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Lucie Bolatzká - pracovník sociálních služeb
Bc. Šárka Tichá, DiS. - vedoucí střediska