Adresář

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava

Tel.: 737 831 370, 735 746 551
Zengrova 497/42, Ostrava-Vítkovice, 703 00
Vedoucí služby: Bc. Ondřej Zuchnický - vedoucí střediska
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Jana Potribná - sociální pracovník
Zuzana Kolenčíková, DiS. - sociální pracovník
Bc. Ondřej Zuchnický - vedoucí střediska