Adresář

Charitní půjčovna zdravotních pomůcek

Tel.: 491 424 166, 603 831 064
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 547 01
Vedoucí služby: Marie Malinová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Zapůjčujeme zdravotní pomůcky, které usnadňují nemocným léčbu a pohyb a rodinám péči a manipulaci s nemocným. Pomůcky umožňují kompenzovat dočasný i trvalý zdravotní handicap, zkvalitňují život lidem upoutaným na lůžko a pomáhají při provádění rehabilitací - stránky služby

Seznam lidí

Marie Malinová - vedoucí