Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 376 340 143, 731 433 049
Václavská 12, Klatovy, 339 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Služba je poskytována osobám, starším 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení (tělesného, mentálního, duševního, smyslového nebo kombinovaného) a jiného zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba je poskytována také osobám starším 18 let, které se ocitly v dočasné těžké zdravotní situaci a potřebují krátkodobou pomoc druhé fyzické osoby.
Potřebnost krátkodobé pomoci druhé fyzické osoby je posuzována na základě rozhovoru s lékařem nebo posouzení pracovníka pečovatelské služby.   
Cílem služby je prostřednictvím nabízených úkonů zajistit uspokojení základních potřeb, aktivizaci uživatele za účelem udržení nebo zlepšení soběstačnosti a samostatnosti v základních životních dovednostech a důstojné dožití ve svém domě.

 

Seznam lidí

Mgr. Majerová Stanislava - sociální pracovnice
Bc. Edlová Vendula, DiS. - vedoucí služby