Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 491 424 166, 603 831 064
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 547 01
Vedoucí služby: Marie Malinová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Domácí pečovatelská služba je terénní služba poskytována kvalifikovanými pracovníky v domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci - stránky služby.

Seznam lidí

Marie Malinová - vedoucí