Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 734 362 541, 583 216 747
Jeremenkova 7, Šumperk, 787 01
Vedoucí služby: Bc. Jarmila Davidová, DiS. - vedoucí sociálních služeb
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Doprava uživatele

Jedná se o terénní službu poskytovanou převážně přímo v domácnosti uživatele na základě jeho aktuální potřeby. Na úhradě se uživatel služby finančně spolupodílí dle cen v sazebníku služeb.  

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jarmila Davidová, DiS. - vedoucí sociálních služeb
Michaela Heděncová - pracovník sociálních služeb
Bc. Iveta Karwaczyková - sociální pracovnice
Tomáš Novotný - pracovník sociálních služeb
Aneta Rábová - účetní
Markéta Smrčková - pracovník sociálních služeb
Ing. Jana Trnovská Davidová - pracovnice v sociálních službách
Simona Grulichová - pracovnice v sociálních službách
Bc. Anna Boxanová - sociální pracovník
Dagmar Bundilová - pracovník sociálních služeb
Marie Dvořáková - pracovník sociálních služeb
Kateřina Foglová - pracovník sociálních služeb
Helena Grabovská - pracovník sociálních služeb
Libuše Hamříková - pracovník sociálních služeb
Petra Heděncová - pracovník sociálních služeb
Marie Holinková - pracovník sociálních služeb
Barbora Křížková - pracovník sociálních služeb
Lenka Kukulová - pracovník sociálních služeb
Renata Pacalová - pracovník sociálních služeb
Bc. Dalimil Podhajský - pracovník sociálních služeb
Věra Ponížilová, DiS. - administrativní pracovník
Radomíra Prokešová - pracovník sociálních služeb
Markéta Prokopová - pracovník sociálních služeb
Bc. Eliška Samsonová, DiS. - sociální pracovnice
Eva Ševčíková - pracovník sociálních služeb
Kateřina Šilarová - pracovník sociálních služeb
Jitka Šmoldasová - pracovník sociálních služeb
Hana Tobolová - pracovník sociálních služeb
Pavlína Vlková - pracovník sociálních služeb
Monika Vybíralová - pracovník sociálních služeb
Michaela Stuchlá - administrativní pracovník