Adresář

Charitní pečovatelská služba Svatobořice-Mistřín

Tel.: 774 409 348
Hlavní 272, Svatobořice-Mistřín, 696 04
Vedoucí služby: Mgr. Petra Zálešáková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba ve Svatobořicích - Mistříně je terénní službou, poskytovanou ve Svatobořicích-Mistříně v Domě s pečovatelskou službou a v domácnostech uživatelů. CHPS je otevřena pro veřejnost a uživatele každý pracovní den od 6:30 do 20:00 hod.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Helena Valčíková - sociální pracovník