Adresář

Charitní pečovatelská služba Kyjov

Tel.: 518 612 765, 776 049 439
Palackého 194, Kyjov, 697 01
Vedoucí služby: Mgr. Petra Zálešáková - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

pedikúra, kadeřnické služby a doprava charitním vozidlem.

  • Zajišťujeme péči pro potřebné občany a jejich setrvání ve svém vlastním sociálním prostředí, a tím i zajištění lepšího prožívání stáří a nemoci, zachování jejich vlastního životního stylu.
  • Podporujeme a pomáháme uživatelům služeb ve všech oblastech životních aktivit, které pro změněný zdravotní stav nemůžou krátkodobě či dlouhodobě vykonávat.
  • Podporujeme uživatele při samostatném rozhodování o vlastním životě.
  • Podporujeme uživatele k aktivitě v co největší možné míře.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jitka Rybová, DiS. - pracovník sociálních služeb
Mgr. Lenka Domanská - Sociální pracovník