Adresář

Charitní hospicová péče "Pokojný přístav"

Tel.: 553 623 171, 737 999 979
Kylešovská 4, Opava, 746 01
Vedoucí služby: Libuše Smějová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Hospicová péče nemocným nabízí zajištění paliativní, symptomatické léčby. Tato léčba je zaměřena na zvýšení kvality života těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou  v pokročilém či terminálním stadiu a není nutná nemocniční léčba.  Jejím cílem není vyléčit či prodloužit život, ale zmírnit nežádoucí příznaky onemocnění.

Služba je terénní, tzn.,  že je poskytována v domácnosti klienta.  Pro kvalitní zajištění služby je potřeba dobrá spolupráce s rodinou.

Rodina či klient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoliv změnit a požádat si o přijetí do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení dle vlastní volby.

Organizace

Seznam lidí

Libuše Smějová - vedoucí