Adresář

Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří

Tel.: 596 236 411, 733 741 551
Kubínova 445/44, Ostrava-Heřmanice, 713 00
Vedoucí služby: Ing. Jaroslav Doležel - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Václav Václavek, DiS. - sociální pracovník
Kateřina Žižková, DiS. - sociální pracovník