Adresář

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy

Tel.: 733 444 059, 733 441 883
Lidická 773/54, 703 00, Ostrava - Vítkovice, 703 00
Vedoucí služby: Jana Němcová, DiS. - vedoucí střediska
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Anna Stuchlá, DiS. - sociální pracovník
Michal Tvrdý - zástupce vedoucí střediska
Mgr. Veronika Pieczka - sociální pracovník
Jana Němcová, DiS. - vedoucí střediska