Adresář

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum

Tel.: 599 526 909, 604 282 683
Lidická 773/54, Ostrava-Vítkovice, 703 00
Vedoucí služby: Jana Němcová, DiS. - vedoucí střediska
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Ing. Lubomír Gebauer - zástupce vedoucí střediska
Milan Hudec, DiS. - sociální pracovník
Jana Němcová, DiS. - vedoucí střediska