Adresář

Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami

Tel.: 554 614 702, 731 625 766
M. Švabinského 712/10, Krnov, 794 01
Vedoucí služby: Bc. Šárka Víchová - vedoucí střediska
Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Pavlína Dufková, DiS. - sociální pracovník
Bc. Šárka Víchová - vedoucí střediska