Adresář

Charitní bazar Baltazar

Tel.: 731 130 774
Rosická 1, Brno, 602 0
Vedoucí služby: Bc. Filip Habrman - vedoucí charitního bazaru Baltazar
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE
Baltazar má čtyři prodejní místa - forma výhodného prodeje za nízké ceny nebo bezplatného odběru pro lidi v prokazatelné hmotné nouzi. Na Rosické 1 také přijímají zachovalý textil, případně další věci od dárců.

Seznam lidí

Bc. Filip Habrman - vedoucí charitního bazaru Baltazar
Ivana Krupanská - Online prodej
Michaela Lagronová ml. - Online prodej
Ludmila Sedláčková - administrativní pracovnice charitního bazaru Baltazar