Adresář

Celsuz - Služby pro cizince

Tel.: 545 426 632
Bratislavská 58, Brno, 602 00
Vedoucí služby: Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz
Cílové skupiny: etnické menšiny, imigranti a azylanti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Poskytujeme odborné sociální poradenství a základní právní poradenství pro cizince bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, sociální skupině, politickému přesvědčení a náboženskému vyznání. Posláním naší služby je napomáhat k usnadnění a zefektivnění integrace cílové skupiny do majoritní společnosti.

Seznam lidí

Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz
Bc. Dagmar Sára Norková - koordinátorka služeb pro cizince