Adresář

Celsuz - Odborné sociální poradenství

Tel.: 545 426 632
Bratislavská 58, Brno, 602 00
Vedoucí služby: Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz
Cílové skupiny: osoby v krizi, všichni
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Naším posláním je poskytování podpory lidem, kteří se nachází v krizové či nepříznivé životní situaci. Cílem této podpory je předejít sociálnímu vyloučení či zabránit jeho dalšímu prohloubení.  

Seznam lidí

Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz
Bc. Veronika Smetanová, DiS. - koordinátorka, sociální pracovnice