Adresář

C-klub

Tel.: 518 614 129, 737 537 488
Palackého 194, Kyjov, 697 01
Vedoucí služby: Helena Klíglová - vedoucí C-klubu
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

C–klub Charity Kyjov je svépomocná skupina pro onkologicky nemocné.

Skupina se schází v Kyjově každý čtvrtek, v době o 9:00 do 11:00 hodin, v budově Charity Kyjov. Jednou měsíčně je na setkání přítomen psycholog. Společenství je otevřené pro nově příchozí a své členy k ničemu nezavazuje.

Člověk v tomto prostředí pomoc a podporu nejen přijímá, ale současně i poskytuje, což jej zbavuje pocitů bezmoci. Toto je pro členy skupiny zdrojem naděje a usnadňuje to zvládání těžké životní situace. Všichni účastníci sdílejí své problémy, poskytují si rady a návody a pomáhají získávat externí zdroje pomoci.

Organizace

Seznam lidí

Helena Klíglová - vedoucí C-klubu