Adresář

Azylový dům sv. Máří Magdalény

Tel.: 731 625 937, 733 617 653
Pražská 73, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Vedoucí služby: Mgr. Karolína Listíková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE
Kontakty 
 • Kancelář (nepřetržitá služba) - 731 625 937, azyl@nasefarnost.cz
 • Mgr. Karolína Listíková (vedoucí, sociální pracovnice - po-pá 8-16,30 h) - 733 617 653
 • Bc. Kateřina Faltejsková (sociální pracovnice - po-pá 8-16,30 h) - 731 630 329

Veřejný závazek
Žádost k poskytnutí služby
Posudek registrujícího lékaře o zdravotním stavu

Poslání

Posláním Azylového domu sv. Máří Magdalény (dále jen „Azylový dům“) je poskytnout podporu v nepříznivé sociální situaci. Taková situace se vyznačuje tím, že vede ke ztrátě bydlení nebo k bydlení v nedůstojných a nevyhovujících podmínkách.

Cíle 

Základním cílem je klientovi poskytnout dočasné ubytování (nejdéle však na 1 rok) v bezpečných a důstojných podmínkách.

Dílčí cíle (dle individuálních potřeb klienta):
 • Klient má podpořené a rozvinuté rodičovské kompetence (dokáže adekvátně pečovat o dítě v oblasti zdraví, výživy, hygieny, ošacení, denního režimu, výchovy, vzdělání a naplňování emočních potřeb a rozvoje osobnosti).
 • Klient má podpořené a rozvinuté praktické a sociální dovednosti potřebné k vyřizování osobních záležitostí (dokáže si samostatně vyřizovat úřední záležitosti, záležitosti v oblasti zaměstnání, záležitosti v oblasti bydlení, vztahové záležitosti).
 • Klient má podpořené a rozvinuté praktické dovednosti v oblasti péče o domácnost (dokáže udržovat domácnost v pořádku a čistotě).
 • Klient je podpořen a rozvinut v oblasti finanční gramotnosti (dokáže hospodařit s financemi, je informován o rizicích zadlužování, je podpořen při řešení již vzniklých dluhů).
 • Klient je podpořen při uplatnění na trhu práce (má informace, kde a jak vyhledávat pracovní nabídky, umí napsat životopis a ví, jak se chovat na pracovním pohovoru).
 • Klient je podpořen při hledání stabilnějšího bydlení (má informace, kde a jak vyhledávat nabídky bydlení.
Zásady
 • Rovnost a nestrannost - pracovníci Azylového domu korigují své názory, postoje a hodnoty tak, aby přistupovali ke všem klientům bez ohledu na sociální status, rasu, pohlaví, věk atd.
 • Respekt klientova práva na sebeurčení  – pracovníci Azylového domu respektují přání a rozhodnutí, která klienti učiní, nezávisle na svých názorech, postojích a hodnotách. Na případná rizika daných rozhodnutí však klienty upozorňují a v případě zájmu jim pomáhají hledat alternativy.
 • Individuální přístup – pracovníci Azylového domu nepodléhají žádným předsudkům ani stereotypům. Vycházejí z předpokladu, že každý klient je jedinečná bytost s individuálními bio-psycho-sociálními potřebami.
 • Diskrétnost – pracovníci Azylového domu považují všechna sdělení klientů za důvěrná, jsou vázáni mlčenlivostí o všech získaných informacích dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Dobrovolnost – využívání sociální služby Azylový dům je zcela dobrovolné a klient může kdykoliv, bez udání důvodu ukončit smlouvu.
Cílová skupina uživatelů

Služba je určena mladým lidem od 15 do 26 let, matkám či otcům s dětmi a rodinám s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, která vede ke ztrátě bydlení nebo k bydlení v nedůstojných a nevyhovujících podmínkách.

Základní činnosti dle vyhlášky 505/2006 Sb.
 • Poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok 
 • Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy 
 • Umožnění celkové hygieny těla 
 • Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla 
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
Kapacita 46 lůžek (13 garsonek, přičemž v každé je ubytována max. 1 rodina, v případě mladých jednotlivců je zde možná přítomnost spolubydlícího)  
Místo  Pražská 73, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Riegrova 173/4, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Čas Nepřetržitě
Cena  Dospělí – 120,- Kč/noc
Dítě – 80,- Kč/noc

Prostorové a materiální podmínky

Azylový dům sv. Máří Magdalény se nachází v klidné, okrajové části města Kralupy nad Vltavou - Minice, přímo nad zastávkou městské hromadné autobusové dopravy a pět minut pěší chůze od vlakové zastávky Kralupy nad Vltavou – Minice. Pro sociální službu Azylový dům je určeno 13 bytů. 1 byt je umístěn v další budově Charity Kralupy nad Vltavou na adrese Riegrova 173/4, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Byty jsou vybavené pokojem s kuchyňskou linkou, sprchovým koutem a toaletou. K dispozici je i společná kuchyň s jídelnou, dále mohou klienti využívat klubovnu a zahradu.

 

Seznam lidí

Bc. Kateřina Faltejsková - sociální pracovnice