Adresář

Azylové ubytování pro dospělé s dětmi

Tel.: 734 435 379
SNP 4789, Zlín, 760 05
Vedoucí služby: Mgr. Eva DANIELOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín

pomáhá osobám z vymezených cílových skupin v akutní i dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Zajišťuje ubytování, poskytuje podmínky pro přípravu stravy a pomáhá při uplatňování oprávněných zájmů ve spolupráci s uživatelem a jeho individuálním plánem, jež je vytvářen s ohledem na jeho potřeby, přání a schopnosti. Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Máte mělkou půdu pod nohama a nemáte se, spolu se svými dětmi, o koho opřít? Stali jste se terčem domácího násilí? Cítíte se, jako matka očekávaného dítěte, ohrožena? Ztratili jste střechu nad hlavou? Zde najdete pochopení a oporu.

Časový rozsah azylového ubytování

 • služba realizovaná v zařízení poskytovatele, tzv. pobytová
  • denně 24 hodin, a to celoročně

Ke stažení

Služba, realizované od roku 1997, naplňuje své poslání a cíle

 • zajišťuje bezpečné a odborné služby uživatelům
 • reaguje na naléhavé rodinné či bytové krizové situace v životě dospělých s nezaopatřenými dětmi
 • realizuje představy uživatele o tom, jak by měl vypadat jeho život a jakou roli by v něm měla hrát poskytovaná sociální služba 
 • iniciuje v rámci možností uživatele služby k vlastní aktivitě a samostatnosti při řešení nastalé situace
 • motivuje uživatele k činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubování jejich nepříznivé sociální situace
 • posiluje sociální začleňování uživatele
 • zachovává lidskou důstojnost uživatele
 • chrání zájem dítěte
 • připravuje dospělé (nejčastěji ženy) v krizi s nezletilými dětmi na důstojný způsob života v přirozeném prostředí s minimální nebo nulovou závislostí na sociálních službách
 • poskytuje prevenci dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, pracovní tým, foto archiv 2022Na chvíli seniorem - netradiční vzdělávání, foto archiv 2020Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2015Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, Fašank, foto archiv 2020Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, foto archiv 2018

Patronkou služby je svatá Zdislava

"Zdislava pečovala o čtyři děti, byla dobrou matkou."
Eva Danielová, vedoucí služby

Střípky z činnosti azylového ubytování

Charitní domov pro matky s dětmi ve fotografii

Odkazy

Finanční podpora 2023

logo_Zlínský kraj.220501logo_statutární město ZlínImage

Zlínský kraj: Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023, statutární město Zlínměsto Otrokovice a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Eva DANIELOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice
Mgr. Veronika KLOKOČKOVÁ - sociální pracovnice